MUDr. Hegar František

Úprava provozu ordinace

COVID-19 CHOD ORDINACE v postcovidové době – natrvalo:

V rámci ochrany zdraví zdravotnického personálu a našich klientů a v souvislosti se stávající epidemiologickou situací bude provoz ordinace natrvalo upraven následovně:
1. ODBĚRY budou probíhat v běžném režimu po předcházejícím objednání. SVOZ KRVE: ZVOŇTE

2. STABILIZOVANÍ KLIENTI, kterým budou chybět nebo docházet léky nebo inkontinenční pomůcky, prosím, aby nevolali, ale pomocí e-mailu požádali o eRecept, na tento email bude obratem odeslán požadovaný druh. Pomůcky jsou řešeny s firmou Medimat, která má dodávku do domu.

3. KLIENTI S PŘÍZNAKY NACHLAZENÍ vždy nejdříve kontaktují lékaře telefonicky, kdy se dohodne o dalším postupu.

4. KLIENTI VRACEJÍCÍ SE ZE ZAHRANIČÍ !!!Z MÍST S VYSOKÝM RIZIKEM!!!, JSOU POVINNI SE NAHLÁSIT SVÉMU REGISTRUJÍCÍMU LÉKAŘI NEBO HYGIENICKÉ SLUŽBĚ, KTERÝ NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ HYGIENICKÉ SLUŽBY VYSTAVÍ ROZHODNUTÍ O KARANTÉNĚ NA DOBU 14 DNŮ (OD 1.9.2020 NA 10 DNŮ), ANEBO ODEŠLE K PROVEDENÍ PCR TESTU.

5. KLIENTI POTŘEBUJÍCÍ E-NESCHOPENKU z důvodu nemoci či karantény prosím, aby nejdříve kontaktovali telefonicky lékaře, další postup se bude řešit individuálně podle potřeb klienta.

6. Všechny návštěvy u lékaře v ordinaci budou předem projednány telefonicky. Přístup do ordinace bude po předchozím objednání na přesně určený čas, tak aby byl minimalizován kontakt mezi lidmi.

7. ODPOLEDNÍ ORDINACE JSOU OBNOVENY POUZE NA OBJEDNÁNÍ (NEJLÉPE PRO PRACUJÍCÍ) .

Vážení klienti, dovoluji si Vás požádat o dodržování obecně doporučených epidemiologických pravidel stanovených vládními nařízeními. Tato jsou vypracována z důvodu ochrany Vašeho zdraví, proto je potřeba respektovat zavedený objednávkový systém v ordinaci, aby nedocházelo ke kumulaci klientů v čekárně nebo někdy i před čekárnou.

Tel. 481 672 182 Email: hegar.f@tiscali.cz

Děkuji za pochopení. MUDr. František Hegar