MUDr. Hegar František

Ceník

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění (doporučený ceník nepodkročitelných cen platný od 01.06.2004 v souvislosti s novelizací zákona č. 634/2004 Sb.o správních poplatcích) a nových DPH zákonů

 • Výkony za přímou úhradu Cena
 • Vstupní prohlídka do zaměstnání 600,- Kč
 • Periodická prohlídka do zaměstnání 600,- Kč
 • Vyšetření a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu vč. prodloužení 600,- Kč
 • Vyšetření a potvrzení žádosti o řidičský průkaz 600,- Kč
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel po 65 letech 200,- Kč
 • Vyšetření a potvrzení pro profesní průkazy 600,- Kč
 • Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství 600,- Kč
 • Administrativní úkon na žádost pacienta 300,- Kč
 • Předoperační vyšetření pro kosmetické a jiné nehrazené výkony bez laboratoře 800,- Kč
 • Vyšetření před cestou do zahraničí 800,- Kč
 • Aplikace vakcíny – očkování 150,- Kč (+cena vakcíny v lékárně)
 • Zpráva pro účast na rekondičních pobytech 300,- Kč
 • Zpráva o bolestném 300,- Kč
 • Potvrzení pro pojišťovnu o úrazu 300,- Kč
 • Vyšetření a potvrzení přihlášky na VŠ za každou 100,- Kč
 • Zpráva pro policii a soudy 600,- Kč
 • Ošetření mimo pracovní dobu do 19,00 hod. 300,- Kč
 • Ošetření mimo pracovní dobu po 19,00 hod. 600,- Kč
 • Obezitologické vyšetření(BMI,antropo) 500,- Kč
 • Obezitologické vyšetření(rozbor jídelníčku a sestavení redukčního plánu) 400,- Kč
 • Obezitologické vyšetření – kontrola výsledků 300,- Kč
 • Obezitologické vyšetření krve (glykémie, cholesterol, triacylglyceroly) 200,- Kč
 • Vyšetření C-REAKTIVNÍHO PROTEINU v ordinaci 200,- Kč
 • Vyšetření INR (míry naředění krve v ordinaci+úprava medikace WARFARINEM) 200,- Kč
 • Vyšetření GLYKOV.HEMOGLOBINU v ordinaci u kontroly diabetika 300,- Kč
 • Vyšetření GLYKÉMIE z prstu v ordinaci 100,- Kč
 • Přístrojová monitorace spánku a odhalení závažnosti spánkové apnoe 1000,- Kč
 • Přístrojová lymfodrenáž – 20 min – 200,- Kč/segment, 30 min – 300,-Kč/segment
 • Vyšetření a monitorace 24 hodinového krevního tlaku na vlastní žádost – 1000,- Kč